ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DOT. ORGANIZACJI TRANSPORTU DLA GRUPY 16 OSÓB

Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej  informuje, że w ramach zapytania ofertowego dot. „Organizacji transportu dla grupy 16 osób z terenu LGD Ziemi Kraśnickiej w terminie 6-7.04.2018r.” została wybrana oferta firmy: AR – Trans Andrzej Rozmuszcz.