Wyniki konsultacji LSR i kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami, dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załącznikach, w tym dot. weryfikacji wskaźników do jej zadań i celów dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz proponowanych do wprowadzenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje
z Państwa strony.

      Jednocześnie informujemy, że w ramach organizowanego przez LGD spotkania konsultacyjnego w dniu dzisiejszym nie było osób chętnych do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

               Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 23 lutego 2018r.