Dokumenty niezbędne do rozliczania wsparcia finansowego+pomostowego – ‘Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego i pomostowego, w ramach Projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

oswiadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zg. z BP

oswiadczenie o dokonaniu zakupow towarów lub usług_wsparcie_pomostowe

oswiadczenie o poniesieniu wkładu własnego

oswiadczenie_zbywcy_dot_uzywanego_srodka_trwalego

Szczegolowe zestawienie towarow lub uslug__wsparcie finansowe

Szczegolowe zestawienie towarów lub usług_wsparcie_pomostowe

wzór opisu dokumentu księgowego wsparcie finansowe_pomostowe

wzór-opisu-dokumentu-księgowego-wsparcie-finansowe_pomostowe – do dotacji, gdy jest kilka pozycji na fv

Zasady-wypłaty-i-rozliczania-środków