Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

Data zamieszczenia:  08.01.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej
i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Ziemi Kraśnickiej oraz wdrażania LSR.

Prosimy dostarczać wypełniane ankiety do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej na ul. Słowackiego 7 w godzinach pracy biura.