Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najładniejszy stroik świąteczny.
Na propozycje czekamy do 13 grudnia 2017r.

Poniżej do pobrania karta zgłoszeniowa oraz Regulamin Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN