Konferencja naukowa w ramach II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 17.11.2015 r.

17 listopada 2017 w Kraśniku odbędzie się konferencja naukowa “Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje rozwojowe” w ramach II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego.
Po raz kolejny Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej jest partnerem tego przedsięwzięcia. Podczas konferencji Prezes LGD Kraśnik Pani Wioletta Wilkos zaprezentuje referat nt. “Działalności Lokalnych Grup Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.