“Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów” – relacja z wizyty studyjnej po woj. świętokrzyskim