Wyniki oceny wstępnej oraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru w ramach naboru 4/2017

Wyniki oceny wstępnej oraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru w ramach naboru nr 4/2017:

  1. Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem w ramach naboru 4/2017
  2. Rejestr interesów
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD 
  4. Lista wniosków o dofinansowanie operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2017
  5. Lista wniosków o dofinansowanie operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR na etapie wstępnej oceny w ramach naboru 4/2017
  6. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania
  7. Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 2.08.2017
  8. Deklaracje bezstronności i poufałości