Dotacje dla osób 50+ na podejmowanie działalności gospodarczej

W ramach pozyskanych funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowe, doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna dotacja na jej rozpoczęcie w wysokości 22 tysięcy zł i wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie. W sumie można otrzymać aż 32 400 zł
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 50 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Ponadto wśród uczestników projektu będą min.: osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
Więcej informacji na stronie http://fundacja-wpr.home.pl/wgpr-wlasny/ oraz pod nr tel. 786 236 411