SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza Spotkania Informacyjne dla przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji , parafii, zespołów, OSP itp.dotyczące naboru na GRANTY oraz operacje wzmacniające kapitał społeczny.
Szczegóły na plakacie