Wyniki konsultacji LSR

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami, dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz proponowanych do wprowadzenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje z Państwa strony.

Jednocześnie informujemy, że w ramach organizowanego przez LGD spotkania konsultacyjnego w dniu dzisiejszym nie było osób chętnych do zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29 marca 2017r.