“Mikro innowacje – makro korzyści”

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu “Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100 tyś.zł.może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuacje absolwentów na rynku pracy.