Wyniki ponownej oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru 2/2016

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2016

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2016

Deklaracje bezstronności i poufałości z posiedzenia Rady w dn. 24.02.2017r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 24.02.2017r.