Konferencja “W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”

Zachęcamy do udziału w konferencji:
„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”
28 lutego 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie gdzie będą podejmowane najważniejsze zagadnienia zw. z produkcją i sprzedażą produktów regionalnych

Program poniżej:
11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji – Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.
11.10 – 12.10 Wręczenie laurów promocyjnych dla nowych wyrobów, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.
12.10 – 12.40 Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego przez rolników i niewielkich wytwórców na rynek lokalny, w świetle obowiązujących regulacji prawnych – lek. wet. Piotr Pietura, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.
12.40 – 13.10 Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego przez rolników i niewielkich wytwórców na rynek lokalny, w świetle obowiązujących regulacji prawnych – lek. wet. Marek Pawłowski, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie.
13.10 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 13.50 Produkty tradycyjne i regionalne w działaniach Samorządu Województwa Lubelskiego – Sławomir Struski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska.
13.50 – 14.10 Produkt tradycyjny, a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, założenia, cele, możliwości promocji oraz wsparcia – Mateusz Winiarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
14.10 – 14.40 Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim. Potencjał i możliwości rozwoju w oparciu o przykłady, możliwości współpracy
w ramach istniejących organizacji – Elżbieta Wójcik, Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
14.40 – 15.10 Przykłady produktów tradycyjnych i ich znaczenie w ofercie – Marcin Jurycki, Piekarnia Emark s.c. M.G. Juryccy, Stara Wieś Pierwsza oraz Małgorzata Banaszczyk Gminna Spółdzielnia S.Ch. w Wisznicach.
15.10 – 15.30 Degustacja produktów tradycyjnych i regionalnych.