Korzystanie z generatora wniosków zawieszone.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (“inne” i “premie”) zostanie czasowo zawieszona od dnia 21 lutego 2017r. 

Jednocześnie ARiMR informuje, że na swojej stronie zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel).