Wyniki oceny wniosków pod kątem lokalnych kryteriów wyboru nabór nr 2/2016

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych lub niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2016. 

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2016

Deklaracje bezstronności i poufałości z posiedzenia Rady w dn. 04.01.2017r.

Deklaracje bezstronności i poufałości z posiedzenia Rady w dn. 09.01.2017r.

Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 04.01.2017r.

Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 09.01.2017r.