Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania – Odnowa i Rozwój Wsi

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Odnowa i Rozwój Wsi

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania Odnowa