Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania TiRMP