Lista ocenionych operacji niewybranych do dofinansowania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenionych operacji niewybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenionych operacji niewybranych do dofinansowania w ramach działania TiRMP