Lista ocenionych operacji niewybranych – Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenionych operacji niewybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

lista