Konsultacje dotyczące naborów

WÓJT GMINY WILKOŁAZ
I
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMII KRAŚNICKIEJ
Zapraszają na bezpłatne konsultacje:
„Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw”
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Szczegóły tutaj