Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania – Małe Projekty

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla działania Małe Projekty

lista ocenionych operacji wybranych