Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lista Różnicowanie