Projekt „POLSKO – WĘGIERSKA WYMIANA KULTURALNA W DZIEDZINIE KULINARIÓW I FOLKLORU”