Lista ocenionych operacji nie wybranych do dofinansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista ocenionych operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Różnicowanie w