Relacja z projektu grantowego ” Aktywizacja mieszkańców poprzez kulturę z wykorzystaniem zasobów lokalnych”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bliskowicach w ramach projektu grantowego pn” Aktywizacja mieszkańców poprzez kulturę z wykorzystaniem zasobów lokalnych” pozyskanego od