Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji w zakresie ulepszania lub stworzenia nowego produktu turystycznego na obszarze wiejskim – nabór 9/2018

Protokół z posiedzenia rady LGD nr 1/XI/2018 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej nabór 8 /2018

Protokół z posiedzenia rady LGD nr 1/XI/2018 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI DOT. WPROWADZENIA ZMIAN W LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej