INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI DOT. WPROWADZENIA ZMIAN W LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2018/OW oraz 2/2018/OW przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Operacja własna nr 1/2018/OW Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Lista operacji zgodnych