Relacja z realizacji projektu pn.: “Polsko węgierska wymiana kulturalna w dziedzinie kulinariów i folkloru”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület zrealizowała projekt w ramach Węgiersko – Polskiego Programu Współpracy