INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI DOT. WPROWADZENIA ZMIAN W LSR LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej