Ogłoszenie nr 5/2017/G – Operacje o charakterze aktywizacyjnym w tym skierowane do grup defaworyzowanych

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 23.05.2017 OGŁOSZENIE nr 5/2017/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości

1 20 21 22 23 24 33