Kryteria i Procedury

Kryteria rozwój obszaru LGD – aktualizacja od 28.05.2018 r.

Podręcznik procedur wersja jednolita – procedury ogólne obowiązujące od 07.06.2018r.

Podręcznik Procedur granty wersja jednolita- obowiązuje od 07.06.2017

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości – obowiązujące od 09 marca 2018 po sprostowaniu

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości  – obowiązujące od 23 lutego 2018

Kryteria projekty własne – obowiązujące od 23 lutego 2018

Kryteria-granty – obowiązujące od 23 lutego 2018

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące do 28 marca 2017r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące od 29 marca 2017r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Przedsiębiorcy.

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców – Projekty Grantowe

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Projekty Grantowe.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Projekty własne

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji -Rozwój obszaru LGD

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące do 11 maja 2017r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące od 30 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  – obowiązujące od 30 stycznia 2018r.