Kryteria i Procedury

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące do 28 marca 2017r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące od 29 marca 2017r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Przedsiębiorcy.

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców – Projekty Grantowe

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Projekty Grantowe.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Projekty własne

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji -Rozwój obszaru LGD

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące do 11 maja 2017r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące od 12 maja 2017r

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.