Kryteria i Procedury

Kryteria i procedury aktualnie obowiązujące:

Lokalne kryteria grantowe – obowiązujące od 30.04.2020

Procedury grantowe – obowiązujące od 07.02.2019 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące od 07.02.2019 r.

Kryteria rozwój obszaru LGD – obowiązujące od 28.05.2018 r.

Kryteria-wyboru-operacji-dot.przedsiębiorczości– obowiązujące od 28 maja 2018r.

Kryteria projekty własne – obowiązujące od 23 lutego 2018r.

 

Kryteria i procedury archiwalne :

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców- obowiązujące od 04.03.2019

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – procedury grantowe obowiązujące od 07.06.2018r

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – procedury ogólne obowiązujące od 07.06.2018r

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości – obowiązujące od 09 marca 2018 po sprostowaniu

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości  – obowiązujące od 23 lutego 2018

Kryteria-granty – obowiązujące od 23 lutego 2018

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące do 28 marca 2017r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące od 29 marca 2017r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Przedsiębiorcy

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców – Projekty Grantowe

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów –Projekty Grantowe

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Projekty własne

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji -Rozwój obszaru LGD

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące do 11 maja 2017r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące od 30 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – obowiązujące od 30 stycznia 2018r.