Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Lokalna Strategia Rozwoju(LSR) -obowiązująca od 11.06.2019r. tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju obowiązująca od 04.03.2019r tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR )- obowiązująca od  05 listopada 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)- obowiązująca od 28 maja 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 2018 – obowiązująca od 23 lutego 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca do 27 grudnia 2016r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca do 28 marca 2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca obowiązująca do 23 lutego 2018r.