WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW (projekt „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”)

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR IV)

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do projektu „Mój pomysł –

PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV)

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV naborze do projektu „Mój

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”

Do 16 lutego 2018 r.  przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Rekrutację do projektu „Mój pomysł

Dokumenty niezbędne do rozliczania wsparcia finansowego+pomostowego – ‘Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego i pomostowego, w ramach Projektu “Mój pomysł – mój biznes

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz

IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, w szczególności kobiety zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMÓW – PROJEKT “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” I NABÓR

Poniżej komplet dokumentów potrzebnych do podpisania umów na dofinansowania w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Oświadczenie-poręczyciela_NOWE