SPROSTOWANIE dot. zapisów w “Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy

Z DNIEM 09.03.2018R. OGŁOSZENIE ANULOWANE Ogłoszenie nr 4/2018 -WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Z DNIEM 09.03.2018 r. OGŁOSZENIE ANULOWANE Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 05.03.2018 OGŁOSZENIE nr 4/2018 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa