Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2018/OW oraz 2/2018/OW przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Operacja własna nr 1/2018/OW Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Lista operacji zgodnych