Ogłoszenie nr 5/2018/G – OPERACJE O CHARAKTERZE AKTYWIZACYJNYM W TYM SKIEROWANE DO GRUP DEFAWORYZOWANYCH

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 05.03.2018 OGŁOSZENIE nr 5/2018/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości

Ogłoszenie nr 5/2017/G – Operacje o charakterze aktywizacyjnym w tym skierowane do grup defaworyzowanych

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 23.05.2017 OGŁOSZENIE nr 5/2017/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości