Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr 2/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia 100 tys. zł)

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 05.03.2018 OGŁOSZENIE nr 2/2018 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości