Relacja z projektu grantowego ” Aktywizacja mieszkańców poprzez kulturę z wykorzystaniem zasobów lokalnych”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bliskowicach w ramach projektu grantowego pn” Aktywizacja mieszkańców poprzez kulturę z wykorzystaniem zasobów lokalnych” pozyskanego od

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji w zakresie ulepszania lub stworzenia nowego produktu turystycznego na obszarze wiejskim – nabór 9/2018

Protokół z posiedzenia rady LGD nr 1/XI/2018 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z