W poniedziałek tj. 8 maja 2017r.odbyło się drugie i zarazem ostatnie spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia oraz rozwinięcia działalności gospodarczej, które

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej rozpoczęła spotkania informacyjne dla przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów, OSP dotyczące naboru na GRANTY,