NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW (projekt „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”)

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR IV)

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do projektu „Mój pomysł –

SPROSTOWANIE dot. zapisów w “Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy