SPROSTOWANIE dot. zapisów w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości”

Stowarzyszenie LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy w „Kryteriach wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości” LGD Ziemi Kraśnickiej sprostowuje zapisy

Ogłoszenie nr 5/2018/G – OPERACJE O CHARAKTERZE AKTYWIZACYJNYM W TYM SKIEROWANE DO GRUP DEFAWORYZOWANYCH

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 05.03.2018 OGŁOSZENIE nr 5/2018/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości

Z DNIEM 09.03.2018R. OGŁOSZENIE ANULOWANE Ogłoszenie nr 4/2018 -WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI KRAŚNICKIEJ

Z DNIEM 09.03.2018 r. OGŁOSZENIE ANULOWANE Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 05.03.2018 OGŁOSZENIE nr 4/2018 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa

1 2 3 4 5 13