Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2018/OW oraz 2/2018/OW przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Operacja własna nr 1/2018/OW Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Lista operacji zgodnych

Projekt : Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich – szkolenie wraz z wyjazdem studyjno-szkoleniowym dla LGD z woj. lubelskiego

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Lokalna Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego “Kraina Wokół Lublina”, Lokalną

Projekt : Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjno – szkoleniowy dla LGD z woj. lubelskiego

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Lokalna Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego “Kraina Wokół Lublina”, Lokalną