WYNIKI NABORU 7/2019

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 29.11.2019r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru, zgodności z LSR w tym z Programem

Drukuj