Projekt : Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich – szkolenie wraz z wyjazdem studyjno-szkoleniowym dla LGD z woj. lubelskiego

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Lokalna Grupą Działania na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina Wokół Lublina”, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu  województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. „Lokalna grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”.

Szczegóły oraz karty zgłoszeniowe poniżej

karta zgłoszeniowa na szkolenie i wyjazd studyjny

Drukuj