Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania – Małe Projekty

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Małe Projekty

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania MP(1)

Drukuj