Lista ocenionych operacji wybranych – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista ocenionych operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista Tworzenie

Drukuj